Skip links

JAKOŚĆ ISO 9001:2015

JAKOŚĆ ISO 9001:2015

Zakład Mechaniczny ELZAM-ZAMECH Sp. Z o.o. wykonując usługi i wyroby stosuje System Zarządzania Jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Nadrzędnym celem Zarządu firmy jest dostarczanie klientom wyrobów/usług zgodnie z ich oczekiwaniami i budowania pełnego zaufania do Firmy.

Kierownictwo Zakładu zapewnia ciągłe doskonalenie i rozwój procesów technologicznych i technicznych Firmy zapewniających najwyższy poziom świadczonych usług.

Pobierz certyfikat