Skip links

Na czym polega toczenie karuzelowe?

Czym jest toczenie?

Toczenie stali inaczej nazywane jest obróbką lub skrawaniem. Jest to oparty na obróbce wirowej materiału proces, do którego używa się noży tokarskich. Stal montowana jest w specjalnym uchwycie urządzenia, który wprawia je w ruch wirowy. Aby nadać materiałowi odpowiedni i pożądany kształt, nóż tokarski przesuwa się prostopadle lub równolegle względem osi obróbki i skrawa wierzchnią warstwę materiału. Czasami używa się więcej niż jednego noża w procesie, montując je razem na imaku tokarki.

Tokarki stosuje się do obróbki m.in. metali, drewna i tworzyw sztucznych. Wykorzystuje się je do obrabiania zarówno powierzchni wewnętrznych jak i zewnętrznych przedmiotów i części w kształcie brył obrotowych.

Jest to bardzo wydajny, precyzyjny i dokładny proces, ponieważ dzięki możliwości manipulowania i ruszania obiektem możemy wydobyć z niego najbardziej pożądany i dopasowany do projektu kształt. Wykorzystywany jest głównie w branży przemysłowej, ponieważ pozwala na produkcję elementów maszyn, a w przy takiej pracy ważne jest wierne i dokładne odwzorowanie najmniejszych detali i szczegółów. Dzięki możliwościom, jakie daje nam użycie tokarki, możemy uzyskać powierzchnie kuliste, walcowate czy stożkowate. Co więcej, jest to bardzo wydajny proces, ponieważ używając jednakowych parametrów i ustawień tokarki, możemy produkować takie same elementy w nieograniczonej ilości.

W takich procesach wykorzystywane są różnego rodzaje tokarki, m.in. uchwytowe, tarczowe, kołowe i karuzelowe.

toczenie karuzelowe - tokarka

Toczenie karuzelowe

Toczenie karuzelowe należy do najbardziej tradycyjnych typów obrabiarek. Dzięki rozwojowi nowych technologii takie tokarki stają się coraz bardziej wielozadaniowe. Ich największą zaletą jest to, że można stosować je do obróbki średnich i dużych przedmiotów i elementów o złożonych i bardziej skomplikowanych kształtach, lecz o małej długości. ​Za ich pomocą można obrabiać przedmioty o średnicy od 1 metra do ponad 20 metrów. Cechuje je duża wydajność skrawania materiału. Ponadto można wykonywać jednocześnie dwie operacje toczenia.

Tokarki karuzelowe są wykorzystywane głównie w branży przemysłowej, np. podczas produkcji turbin gazowych, wiatrowych i parowych, a także silników lotniczych.

Dzięki zastosowaniu wrzecion obrotowych możliwe jest frezowanie pod kątem 90 stopni. Zakończona dużą tarczą (zwaną stołem) oś obrotu wrzeciona roboczego zapewnia większą stabilność obrabianego przedmiotu, dokładność i ergonomię pracy. Umocowanie na nich ciężkich przedmiotów jest łatwiejsze i bezpieczniejsze niż np. na tokarkach tarczowych.

Dzięki obecności magazynów łańcuchowych zapewnione jest więcej miejsca na narzędzia, a to z kolei potrzebne jest we względu na zakres prac obróbkowych (który wciąż rośnie) oraz większą złożoność wykonywanych przedmiotów, a także ilość elementów w nich

Podsumowując, tokarki karuzelowe są coraz bardziej pożądane ze względu na ich wydajność i możliwości. Używane są przy produkcji wielu dużych przedmiotów i części, a ich obsługa jest łatwiejsza i bezpieczniejsza niż w przypadku innych tokarek.